Identyfikacja aspektów środowiskowych a ISO 14001

ISO 14001

Norma ISO 14001 opiera się na mechanizmach monitorowania i pomiaru operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Pomaga ona w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym związanym z wewnętrznymi procesami działalności firmy. Norma określa wymagania dotyczące skutecznego zarządzania ryzykiem, uwzględniającego prewencję i ochronę środowiska, zgodność z prawem oraz potrzeby społeczno-gospodarcze.

Certyfikacja zgodnie z normą referencyjną ISO 14001 jest podstawowym narzędziem dla firm i organizacji pragnących zdobyć większe zaufanie klientów, pracowników, społeczności i społeczeństwa jako całości. To dobrowolne zademonstrowanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie działań na rzecz środowiska.

Standard ten dotyczący zarządzania środowiskowego pomaga firmom w systematycznym zajmowaniu się kwestiami środowiskowymi w celu poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska oraz określenia potencjalnych korzyści ekonomicznych wynikających z właściwego zarządzania odpadami, zmniejszenia kar środowiskowych itp.

Korzyści płynące z normy ISO 14001 

Norma ISO 14001 niesie ze sobą trzy podstawowe korzyści mające bezpośredni wpływ na środowisko. Są nimi:

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Jej celem jest dostarczenie firmom odpowiednich metodologii wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.

Poprawa wyników działalności

Jest to norma zarządzania środowiskowego, która po wdrożeniu będzie miała wpływ na wszystkie obszary zarządzania odpowiedzialnością organizacji za środowisko oraz pomoże organizacjom w systematycznym rozwiązywaniu problemów środowiskowych w celu poprawy efektów działalności środowiskowej i możliwości osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Integracja środowiskowa w organizacji 

Norma została opracowana z myślą o osiągnięciu równowagi między utrzymaniem opłacalności a ograniczeniem wpływu na środowisko.

ISO 14001

Jeszcze więcej korzyści dla firmy

Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego oznacza dla firmy również szereg innych korzyści ekonomicznych, wizerunkowych i normatywnych, takich jak chociażby:

 • poprawa wizerunku i reputacji firmy,
 • zmniejszenie ograniczeń w rozwoju firmy na rynkach międzynarodowych, z tym samym większe możliwości związane z eksportem (niniejsza norma jest uznawanym na całym świecie punktem odniesienia),
 • rozwijanie innowacyjności i produktywności, 
 • podążanie za wymaganiami klientów, dla których środowisko jest czynnikiem kluczowym,
 • umożliwienie przyciągnięcia klientów wrażliwych na kwestie ochrony środowiska,
 • zmniejszenie wydatków na energię elektryczną, paliwo, wodę i surowce, a także obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami,
 • większe szanse w wygraniu przetargów publicznych (w niektórych przypadkach certyfikacja jest wymogiem obowiązkowym),
 • uniknięcie sankcji związanych z karami za negatywny wpływ na środowisko,
 • umożliwienie kontroli i zgodności z dużą liczbą wymogów prawnych związanych z kwestiami środowiskowymi,
 • zmniejszenie ryzyka środowiskowego, co wiąże się z obniżeniem kwoty niektórych ubezpieczeń,
 • możliwość ubiegania się o granty i dotacje związane z ochroną środowiska. 
 • firma może stać się jednym z najchętniej wybieranych dostawców ze względu na swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, co da jej ogromną przewagę nad konkurencją. Można współpracować z firmami, które udzielają dodatkowego wsparcia i obdarzają zaufaniem organizacje szanujące środowisko naturalne.

Szkolenia ISO 14001:2015

Biorąc pod uwagę globalne zmiany oraz politykę środowiskową Unii Europejskiej, przestrzeganie norm środowiskowych przez firmy i organizacje nabiera coraz większego znaczenia. Aby ukierunkować firmę na środowisko oraz jego ochronę, warto zacząć od zrozumienia wymagań, które są stawiane przed przedsiębiorstwami w tym zakresie, dostosowanie ich do branży oraz do wielkości firmy i, finalnie, ich skuteczne wdrożenie. 

ISO 14001

W ostatnich latach nie bez powodu są więc popularne szkolenia ISO 14001:2015 mające na celu umożliwienie dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy, wraz z jej podstawowymi kryteriami, pojęciami i terminami.

Zarządzanie w harmonii ze środowiskiem to już  bowiem nie tylko wybór, lecz tak naprawdę potrzeba oraz konieczność. Firmy i organizacje, które stawiają na politykę opartą na ochronie środowiska i na takie rozwiązania, które nie naruszają jego środowiska, cieszą się popularnością i są bardziej przygotowane na nadchodzące zmiany. System zarządzania środowiskowego w postaci normy ISO 14001:2015, ma na celu pomóc firmom w ich permanentnym rozwoju, wspomagać innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania, i, co za tym idzie, odważnie i w sposób przemyślany wchodzić na coraz to nowe rynki.