Inteligencja duchowa jest jednym z rodzajów zdolności inteligencji

inteligencja duchowa

Inteligencja duchowa czyli w skrócie SQ, co oznacza po angielsku Spiritual Quotient jest trzecim rodzajem inteligencji, jakie posiada człowiek. SQ jest obok znanej nam wszystkim IQ, czyli ilorazowi inteligencji oraz obok EQ czyli inteligencji emocjonalnej. Inteligencja duchowa jest odmienna od każdej religii i w żaden sposób się z nią nie łączy. Przeżywanie życia według różnych zasad inteligencji duchowej pozwoli nam na prawidłowe i szybkie zrozumienie świata. Każdy człowiek co prawda widzi świat inaczej, jednak ważne jest to, aby spojrzeć na niego w sposób inteligentny.

Jak ją rozumieć?

Pojęcie inteligencji duchowej zostało wprowadzone w roku 1997, w książce pod tytułem „ReWiring the Corporate Brain” autorstwa Dohan Zahir. Autorka owej książki oraz Ian Marshall uważają, że aktywność naszego mózgu wzrasta poprzez medytowanie i umiejętność łączenia bodźców. Dzięki temu potrafimy postrzegać rzeczywistość jednolicie, na podstawie wszystkich, wcześniej wspomnianych „pokoi”. Według zasad inteligencji duchowej należy żyć, doświadczać życie i przeżywać je na swój sposób, który oparty jest na owych zasadach. Natomiast według Roberta Emmonsa, istnieje pięć zasad co do osiągania zamierzonych celów i rozwiązywania wszystkich problemów i trudności. Pierwszą z nich jest umiejętność wychodzenia poza wartości materialne i fizyczność. Znaczy to, że musimy zawsze starać się zauważyć coś, co jest ważniejsze od rzeczy materialnych oraz fizycznych doznań. Druga zasada polega na doznawaniu stanów świadomości, które dotychczas były dla nas nieznane lub niemożliwe do osiągnięcia. Trzecią zasadą jest „inteligencja duchowateliguświęcanie codziennych doświadczeń”. Znaczy to, że powinniśmy nadawać nad wyraz ważną rolę naszym obowiązkom lub zwykłym czynnościom, które codziennie wykonujemy. Dzięki temu nasz dzień wypełni się samymi pozytywnymi zdarzeniami, a my będziemy mieli słuszne przekonanie, że robimy tylko to co dobre i ważne. Według czwartej zasady powinniśmy przekładać wszystkie nasze duchowe doświadczenia na rozwiązywanie problemów. Dzięki temu, co już przeżyliśmy, możemy zdobyć potrzebną wiedzę do radzenia sobie z codziennymi lub też niecodziennymi sprawami. Natomiast zasada piąta polega na posiadaniu zdolności, która sprawi, że będziemy cnotliwi. Znaczy to, że nie będziemy sięgać po rzeczy materialne i doznania fizyczne, które mogą sprowadzić nas na złą drogę.

Człowiek jako dom o czterech pokojach

Według starego hinduskiego przysłowia, każdy człowiek jest domem, który posiada cztery pokoje. Pokojami tymi są nasze emocje, duchowość, ciało i umysł. Żeby dobrze funkcjonować i żyć w zgodzie ze swoimi zasadami, musimy korzystać z owych pokoi. Umiejętność łączenia tych wszystkich stanów pozwoli nam na prawidłowe w pełni przeżywane życie. Ponadto, każde doświadczenie – czy będzie ono dla nas bolesne czy przyjemne – pozwoli nam głębiej przeżywać każdą chwilę i nauczy nas czerpania z niej wiedzy i siły.