Jak przygotować się na Boże Ciało?

Boże Ciało (łac. Corpus Christi – „ciało Chrystusa”) to święto Kościoła katolickiego, podczas którego w szczególny sposób czci się sakrament Eucharystii. W kalendarzu liturgicznym jest to święto ruchome, które jest zwykle obchodzone w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Święto to jest zwane także uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Do charakterystycznych obrzędów związanych z tym świętem należy przede wszystkim wystawienie Najświętszego Sakramentu w parafiach, a także procesja eucharystyczna ulicami miast i wiosek.

Początki Uroczystości Bożego Ciała

Początki święta, jakie znamy dzisiaj, sięgają XIII wieku i mają swoje źródło w objawieniach świętej Julienne de Cornillon (znanej także jako święta Julienne z Liège) w Belgii. W czasach, kiedy żyła belgijska święta, panowały nastroje zwątpienia w obecność Chrystusa w Eucharystii, choć jednocześnie w Liège spotykały się grupy szczególnie oddane adoracji eucharystycznej oraz działali teologowie zajmujący się badaniem i propagowaniem jej kultu. W tamtym czasie miały też miejsce niezwykłe wydarzenia związane z Eucharystią, zwłaszcza cud w Bolsenie. W końcu papież Urban IV podpisał bullę Transiturus de Hoc Mundo, ustanawiającą czwartek po oktawie Pięćdziesiątnicy świętem Bożego Ciała.

Słowa Bulli Transiturus podkreślają świąteczny i radosny ton uroczystości. Od czasu ustanowienia święta przez papieża Urbana IV, dzień ten obchodzony jest na całym świecie, choć w niektórych miejscach święto przenosi się na kolejną niedzielę. W Polsce Uroczystość Bożego Ciała jest dniem wolnym od pracy. W Polsce podczas procesji dziewczynki w białych lub innych odświętnych sukniach sypią kwiaty, zaś mali chłopcy dzwonią dzwonkami. Starsi są zaangażowani w przygotowanie ołtarzy oraz samej procesji.

Od czasu ustanowienia święta, na całym świecie pojawiły się niezliczone przejawy pobożności ludowej, będące wyrazem różnych form przywiązania do Najświętszego Sakramentu. W wielu społecznościach gromadzono się na jarmarkach, aby na znak dziękczynienia ofiarować owoce ziemi. Bardziej widoczne są jednak liczne procesje eucharystyczne i godziny adoracji, które wskazują na wagę tego święta dla katolików.

Lud Boży w procesji Bożego Ciała

Procesja eucharystyczna przypomina pielgrzymkę ludu Izraela. A było ich wiele. Abraham wyrusza z Ur do Kanaanu z obietnicą niezliczonych potomków. Lud Izraela wychodzi z Egiptu wśród cudów i przez czterdzieści lat wędruje przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Eliasz również przemierza pustynię w poszukiwaniu Jahwe. Izraelici co roku wędrowali do Jerozolimy. Sam Jezus jawi się jako niestrudzony pielgrzym, a punktem kulminacyjnym Jego wędrówki jest chwalebna ofiara na krzyżu.

Teraz pielgrzymujemy razem jako Kościół, prowadzeni przez Najświętszy Sakrament, przez miasta naszego kraju. Jest to manifestacja uroczystego kultu, a jednocześnie zademonstrowanie w lokalnej wspólnocie Kościoła, w której żyjemy, żywotności naszej wiary. Wydaje się, że to kapłan jest tym, który niesie Chrystusa, ale tak naprawdę to my jesteśmy niesieni. Jesteśmy Kościołem kroczącym w Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem.

Jak przygotować się na Boże Ciało?

Boże Ciało ma również wyraz w ołtarzach, które są przyozdabiane w sposób szczególny na ten dzień. Oprócz dekoracji z użyciem kwiatów i zielonych drzewek lub gałązek, każdy ołtarz powinien zawierać planszę, dzięki której ołtarz jeszcze lepiej będzie się prezentował. Banery na wielki post mają piękne grafiki i każdy z nich zawiera odpowiedni cytat z Pisma Świętego dotyczący fragmentów poświęconych Eucharystii.