Jak udzielić wsparcia alkoholikowi?

butelki po piwie

Alkoholikiem określa się osobę uzależnioną od alkoholu – popularnej substancji chemicznej w widoczny sposób wpływającej na ludzki organizm. U osób, które mają problem z piciem, dochodzi do zmian w obrębie zachowania. Alkoholicy nie są w stanie kontrolować swojego postępowania.

Odczuwają ciągłą potrzebę sięgania po alkohol pomimo wyraźnego negatywnego wpływu tej substancji na ich samopoczucie. Z biegiem czasu stają się odporni na działanie alkoholu, dlatego zaczynają przyjmować coraz większe jego dawki. Alkoholicy zaniedbują sfery życia niezwiązane z piciem, takie jak praca, relacje z rodziną i przyjaciółmi, a także własne zainteresowania i hobby. Osoby nadmiernie spożywające alkohol często zatracają poczucie odpowiedzialności, przestają liczyć się z opinią otoczenia i zaczynają zaniedbywać swoje obowiązki. 

Dlaczego alkoholik potrzebuje wsparcia?

Alkoholicy często stają się obiektem publicznego wykluczenia. Tracą szacunek społeczeństwa, doświadczają też ataków personalnych i agresji słownej. Odepchnięci, otaczają się murem, odsuwając się od reszty ludzi, także swoich bliskich. Towarzyszy im poczucie niezrozumienia i alienacji. Wszystko to prowadzi do szukania ukojenia na dnie butelki i w efekcie pogłębiania się uzależnienia. Wsparcie udzielone alkoholikowi przez jego rodzinę i przyjaciół pomaga zburzyć mur i zapobiec tworzeniu się narracji „wszyscy przeciwko mnie”. Poczucie akceptacji i zrozumienia pozwala osobie uzależnionej odzyskać pewność siebie i wiarę we własne możliwości, co stanowi pierwszy krok na drodze do pokonania nałogu. 

W jaki sposób można udzielić wsparcia alkoholikowi? 

Wsparcie dla alkoholika powinno rozpocząć się od rozmowy, w trakcie której bliscy osoby uzależnionej zapewnią ją o swojej miłości i wsparciu bez względu na chorobę. Rodzina i przyjaciele walczącego z nałogiem człowieka powinni być otwarci i szczerzy. Równocześnie muszą  powstrzymać się od osądzania, które mogłoby spowodować wycofanie się chorego lub przyjęcie przez niego postawy obronnej. Udzielając wsparcia alkoholikowi, jego bliscy powinni wykazać się cierpliwością i dołożyć wszelkich starań, by zbudować zaufanie niezbędne do przekonania uzależnionego do podjęcia terapii w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. 

Zachęcanie uzależnionego do terapii

Zachęcenie uzależnionej od alkoholu osoby do podjęcia profesjonalnej terapii stanowi główny cel, jaki powinien przyświecać bliskim chcącym okazać wsparcie alkoholikowi. Zadanie to może okazać się jednak trudne, szczególnie w sytuacji, gdy uzależniony nie dostrzega swojego problemu. Najlepszym sposobem na nakłonienie alkoholika do podjęcia leczenia w ośrodku terapii uzależnień jest ukazanie mu konsekwencji nałogu i skonfrontowanie go ze skutkami popełnianych przez siebie pod wpływem alkoholu błędów. Pozwala to osobie uzależnionej uświadomienie sobie szkód, jakie nałóg wywołuje w życiu jej i jej najbliższych. W celu zachęcenia alkoholika do podjęcia terapii, jego rodzina i przyjaciele muszą powstrzymać się przed ukrywaniem problemu i pozwolić uzależnionemu na własnej skórze odczuć wszystkie konsekwencje picia.  

Jak rozmawiać z alkoholikiem?

Rozmowa z alkoholikiem wymaga od jego rodziny i najbliższych cierpliwości i wytrwałości. Powinna być spokojna i stopniowo komunikować niezbędne informacje oraz emocje. W rozmowie z osobą uzależnioną od alkoholu należy przede wszystkim:

  • stworzyć odpowiednie warunki do komunikacji, 
  • pozostawić uzależnionej osobie przestrzeń do wyrażania uczuć i opinii,
  • zrozumieć i zaakceptować uczucia oraz potrzeby alkoholika, 
  • komunikować się w sposób szczery i otworzyć się na zmagającą się z nałogiem osobę, 
  • wysłuchać alkoholika bez osądzania i nadmiernej krytyki,
  • nie obawiać się okazywania uczuć, równocześnie powstrzymując się przed emocjonalną manipulacją. 

Dobrą praktyką jest przeprowadzenie tak zwanej interwencji, czyli rozmowy w obecności doświadczonego w dziedzinie uzależnień terapeuty. Pozwala ona bliskim podzielić się swoimi troskami w efektywny sposób i może pomóc w przekonaniu alkoholika do podjęcia leczenia. 

ludzie w pubie

Leczenie alkoholizmu w Krakowie 

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom to placówka oferująca leczenie alkoholizmu w Krakowie i okolicach. Prowadzi terapię podstawową, pogłębioną, motywującą i nawrotową, a także terapię dla osób współuzależnionych i DDA skierowaną do rodzin pacjentów. FreeDom umożliwia alkoholikom rozpoczęcie normalnego, zdrowszego życia, zapewniając wsparcie wysoce wykwalifikowanego i pomocnego personelu skutecznie kierującego leczeniem uzależnień.