Święta nakazane w Polsce – jakie są i kiedy wypadają?

koscielne.pl

Kalendarz liturgiczny jest wypełniony dniami świątecznymi, które są uznawane za katolików istotne. Są to jednak święta o różnej randze, obchodzone w konkretne dni i zobowiązujące wszystkich wiernych do ściśle określonego postępowania. Jakie święta nakazane w Polsce są najważniejsze? Kiedy te święta są obchodzone? 

Osoby wierzące w kościele katolickim powinny postępować zgodnie z pięcioma przykazaniami kościelnymi, w których jednym z obowiązków wiernego jest uczestnictwo w niedzielę i święta we mszy. Dlatego tak istotna jest znajomość wszystkich świąt nakazanych, zobowiązujących do przestrzenia prawa kanonicznego. 

Czym są święta nakazane w kościele katolickim? 

W kościele katolickim święta nakazana zostały uregulowane w Kodeksie prawa kanonicznego. Wynika z niego, że świętami nakazanymi zostały uznane wszystkie niedziele oraz inne dni świąteczne, podczas których wierni bez wyjątku powinni uczestniczyć we mszy świętej, a jednocześnie powstrzymać się przed podejmowaniem wymagającej pracy. 

Święta nakazane w kościele katolickim w Polsce zostały uregulowane w 1983 roku. Opublikowany zbiór aktów prawnych zobowiązał wszystkich katolików do jego przestrzegania, a co się z tym wiąże – uczestnictwa i świętowania wszystkich dni wskazanych jako święta nakazane i święta dodatkowe. Zgodnie z zapisami prawa kanonicznego to najwyższa władza kościelna ustala daty obowiązywania dni świąt nakazanych. 

Lista świąt nakazanych została zmodyfikowana przez w 2003 roku, przez co wiele osób ma problem ze wskazaniem wszystkich świąt, które zgodnie z prawem kanonicznym powinni obchodzić. Jakie wyróżniamy zatem święta nakazane w Polsce? Kiedy należy je obchodzić? 

grafiki koscielne

Kiedy przypadają święta nakazane? 

Kalendarz liturgiczny kościoła katolickiego składa się z wielu świąt. Jednak jeśli poszukujemy zaznaczonych świąt nakazanych, należy spojrzeć na te oznaczone jako uroczystości. To właśnie pod tym hasłem znajdują się wszystkie dni, w których każdy wierny ma obowiązek uczestnictwa w mszy świętej, a jednocześnie powstrzymania się od prac niekoniecznych. 

W przeciągu setek lat, liczba świąt nakazanych ulegała modyfikacjom. Pomimo wprowadzanych zmian, do najważniejszych świąt, zobowiązujących do uczestnictwa w mszy świętej, zawsze jest niedziela. Ten ostatni dzień tygodnia jest jednym z najważniejszych, mających na celu upamiętnienia zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu wierni oprócz uczestnictwa w mszy w kościele, powinni powstrzymać się od wszystkich prac niekoniecznych. 

Oprócz tego w prawie kanonicznym zostały wyróżnione inne święta nakazane: 

  • 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 
  • 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego (w kalendarzu widniejąca jako święto Trzech Króli), 
  • uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czyli Boże Ciało) – nie posiada konkretnej daty, gdyż święto jest ruchome. Święto wypada zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy, 
  • 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych, 
  • 26 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego. 

W Polsce święta nakazane są dniami wolnymi od pracy, co ma umożliwić wiernym uczestnictwo we mszy świętej. 

Warto jednak wiedzieć, że przed 2003, czyli ostatnią modyfikacją świąt nakazanych, obchodzono również w Kościele: 19 marca uroczystość św. Józefa, 29 czerwca uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Termin świąt nakazanych – skąd się wziął?

W przypadku świąt nakazanych, ich termin zostaje zawsze ustanowiony przez najwyższą władzę kościelną, czyli papieża. To papież ustala stałe święta, a także daty świąt ruchomych (stąd na przykład uroczystość Bożego Ciała, mająca miejsce zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy).

Warto wiedzieć, że Konferencja Episkopatu może za zgodą Watykanu przenieść niektóre święta nakazane, występujące w tygodniu, na niedzielę. Obecnie jednak wszystkie dni, w które przypadają święta nakazane, są w Polsce dniami wolnymi od pracy, a zatem – nie ma konieczności zmieniania ich daty. 

Termin przypadania świąt nakazanych jest niezmienny. Biskupi diecezjalni jedynie w wyjątkowych sytuacjach mogą samodzielnie wyznaczać szczególne dni świąteczne. Jednak te pojedyncze przypadki nie zdarzają się często i nie wpływają na obowiązujący kalendarz liturgiczny.

Obowiązkiem każdego wiernego kościoła katolickiego jest znajomość wszystkich świąt nakazanych i wspólne uczestnictwo we mszach świętych. Szczególne znaczenie mają niedziele. 

Osoby wierzące w kościele katolickim powinny postępować zgodnie z pięcioma przykazaniami kościelnymi, w których jednym z obowiązków wiernego jest uczestnictwo w niedzielę i święta we mszy. Dlatego tak istotna jest znajomość wszystkich świąt nakazanych, zobowiązujących do przestrzegania prawa kanonicznego. Artykuł ten powstał we współpracy z naszym partnerem Koscielne.pl, który oferuje flagi i dekoracje kościelne na ceremonie katolickie.