Z jakimi problemami wśród zespołów pracowników najczęściej borykają się firmy? I jakie rozwiązanie niosą ze sobą gry zespołowe?

zespół

Gry zespołowe to popularne narzędzie wykorzystywane w integracji i team buildingu. Dzięki nim można skutecznie radzić sobie z często występującymi wśród zespołów pracowników problemami. Gry tego typu wpływają na poprawę komunikacji między zatrudnionymi w firmie osobami i sprawiają, że ich współpraca staje się bardziej efektywna. 

Najczęstsze problemy wśród zespołów pracowników

Najczęściej występującym problemem wśród zespołu pracowników jest bez wątpienia brak poprawnej komunikacji. Wynika to głównie z braku integracji, zdarza się jednak, że odpowiedzialne za ten stan rzeczy są również konflikty międzyludzkie. Szczególny spadek poziomu komunikacji w zespole można zaobserwować w dobie pracy zdalnej, coraz popularniejszej w związku ze zmianami, jakie na rynku zatrudnienia wprowadziła pandemia COVID-19. 

Jakie rozwiązania i możliwości dla danego problemu niesie ze sobą gra zespołowa?

Celem organizacji gier zespołowych jest nakłonienie pracowników do wspólnego przemyślenia przyczyny występowania przedstawionego przed nimi problemu i wyciągnięcia odpowiednich wniosków. W trakcie gry zespoły pracują nad swoją decyzyjnością i delegacją zadań. Umożliwia to klarowanie się w grupie pracowników mechanizmów, które pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów występujących podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Dzięki grom tego typu współpracownicy zaczynają chętniej ze sobą rozmawiać i komunikować się w celu omówienia swoich projektów. 

Skuteczność gier zespołowych w rozwiązywaniu problemów 

Gry zespołowe sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów i problemów w zakresie komunikacji między pracownikami. Na skutek celowej obsady ról podczas wykonywanych zadań, skłócone osoby mają okazję rozładować negatywne emocje, co w efekcie pozwala na naprawienie relacji między wszystkimi stronami konfliktu. W wypadku niezgranego zespołu uczestnictwo w grze sprzyja również integracji pracowników. Ułatwia budowanie nowych relacji nawet między osobami, które nie znają się zbyt dobrze. Gry zespołowe są więc skutecznym narzędziem w zwalczaniu problemów i zapewnianiu lepszej komunikacji w miejscu pracy. Ich efekty są satysfakcjonujące zarówno dla pracowników, jak i kadry kierowniczej. Dobrze zintegrowany zespół to także mniej odejść z pracy – zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami nawet o 75%. 

zespół
Organizacja imprez szkoleniowych dla firm

Jak radzić sobie z niechęcią pracowników do uczestnictwa w grze zespołowej?

Zdarza się, że pracownicy nie chcą uczestniczyć w grze zespołowej. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne. Organizator gier nie jest w stanie zmusić pracowników do uczestnictwa, może jednak skutecznie motywować ich do działania. Istotne jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania w osobach uczestniczących i sprawienie, by wykonywanie określonych zadań wiązało się z dobrą zabawą. Do wzięcia udziału w grze zespołowej skłania również zawarty w nich element rywalizacji – z reguły osoby są bardziej zainteresowane uczestnictwem, gdy mogą stanąć w szranki z innymi. W celu zapewnienia zaangażowania pracowników Ekspedycja Express odbiera im na czas zabawy prywatne telefony. Dzięki temu nie mają możliwości ucieczki w świat wirtualny i są bardziej skupieni na tu i teraz. 

Jak często należy organizować gry zespołowe dla pracowników? 

Grę zespołową warto zorganizować przede wszystkim w sytuacji, gdy w zespole pracowników występują problemy związane z komunikacją i współpracą. Doskonale sprawdzają się też w celu przełamania monotonii oraz zintegrowania nowo zatrudnionych osób z resztą działu. Częstotliwość organizacji gier zespołowych zależy więc głównie od atmosfery panującej w danym zespole, a także zmian personalnych zachodzących w jego obrębie. W wypadku pracowników mocno skłóconych jedna gra z pewnością nie wystarczy do rozwiązania wszystkich konfliktów, jest jednak w stanie zapoczątkować niezbędny do ich zażegnania dialog. 

Jakie zmiany można zauważyć już po pierwszej grze? 

Już po pierwszej grze zespołowej można zaobserwować wyraźnie pozytywne zmiany u pracowników. Dochodzi przede wszystkim do zwiększenia ich kreatywności i poprawy nastawienia. Dzięki grze polepszeniu ulega także komunikacja w zespole, co sprzyja uzyskaniu efektu synergii. Pracownicy zaczynają mieć również poczucie współodpowiedzialności, przez co częściej polegają na sobie podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Nawet jedna gra zespołowa, szczególnie jeśli mowa o grze z elementem rywalizacji, może pomóc w zbudowaniu bardziej pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.